Algemene leden vergadering

DAGORDE  20 februari 2021 - Uitgesteld naar 26 juni 2021

 1. OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER
 2. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 (WERKJAAR 2019)
 3. VERSLAG VAN HET WERKJAAR 2020
 4. KASVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
 5. AANSTELLING VAN DE KASCOMMISSIE
 6. VERSLAG REDACTIE
 7. VERSLAG TERREINCOMMISSARIS
 8. VERSLAG ACTIVITEITEN + GEPLANDE ACTIVITEITEN 2021
 9. VERSLAG MATERIAALMEESTER
 10. VERSLAG GEDRAG & GEHOORZAAMHEID
 11. VERSLAG FIELD TRIAL
 12. VERSLAG WEBSITE
 13. VERSLAG FAC
 14. VERKIEZING BEHEERDERS EN PAUZE
 15. RONDVRAAG

De dagorde kan door de voorzitter gewijzigd worden zonder voorgaand bericht.

Alleen de effectieve leden waarvan het lidgeld in ons bezit is ten laatste op de Algemene Vergadering op 20 februari 2021 zijn stemgerechtigd.

 

Het bestuur.

Wegens de huidige Corona-beperkingen is het nog niet mogelijk om de ALV op de geplande datum te laten doorgaan.

Wij zijn volgens de recenste wettelijke bepalingen verplicht om onze ALV te houden voor 30 juni 2021.

Gezien het momenteel niet mogelijk is om een fysieke ALV te houden, hebben wij als bestuur unanium ons akkoord gegeven om de geplande ALV uit te stellen tot 26 juni 2021, in de hoop dat we tegen dan terug een fysieke ALV kunnen houden.