Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ISC

Ierse Setter Club België, hierna genoemd  ISC,  kan persoonsgegevens over u bewaren en verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ISC en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van het toetredingsformulier of contactformulier op de website, aan ISC verstrekt.

 ISC kan de volgende persoonsgegevens verwerken en bewaren

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer(s)

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

ISC verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens voor het bezorgen van het clubblad, om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

ISC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de goede werking van de club, de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

webmaster@irishsetterclub.be

ISC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

ISC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Indien u bezwaren hebt over beeldmateriaal op de website van de club, kan u dit melden aan de webmaster. Deze zal het nodige doen om de foto’s op de website aan te passen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ISC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via webmaster@irishsetterclub.be.

 

ISC is als volgt te bereiken:

Ierse Setter Club

Slootmans Johan

Plashoevestraat 32

2500 Lier

België