Disclaimer

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van de Ierse Setter Club en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. De Ierse Setter Club besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Toch is het mogelijk dat er in zowel de website van de Ierse Setter Club als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De Ierse Setter Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De Ierse Setter Club aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.