General meeting

DAGORDE  8 februari 2020

 1. OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER
 2. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 (WERKJAAR 2018)
 3. VERSLAG VAN HET WERKJAAR 2019
 4. KASVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
 5. AANSTELLING VAN DE KASCOMMISSIE
 6. VERSLAG REDACTIE
 7. VERSLAG TERREINCOMMISSARIS
 8. VERSLAG FEESTBESTUURDER + GEPLANDE ACTIVITEITEN 2020
 9. VERSLAG MATERIAALMEESTER
 10. VERSLAG GEDRAG & GEHOORZAAMHEID
 11. VERSLAG FIELD TRIAL
 12. VERSLAG WEBSITE
 13. VERSLAG FAC
 14. VERKIEZING BEHEERDERS EN PAUZE
 15. DANKWOORD

  De dagorde kan door de voorzitter gewijzigd worden zonder voorgaand bericht.
  Alleen de effectieve leden waarvan het lidgeld in ons bezit is ten laatste op de Algemene Vergadering op 8 februari 2020 zijn stemgerechtigd.
   
  Het bestuur.